Téma 8.9. Posunková reč

Témy & Rozhovory

,,Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“ Ovládajú posunkový jazyk všetci nepočujúci ?Nie. 10% nepočujúcich detí majú nepočujúcich rodičov a od nich si osvojujú posunkový jazyk ako materinský jazyk. 90% nepočujúcich detí majú počujúcich rodičov, ktorí neovládajú posunkový jazyk, a tak väčšina z týchto detí chodí do školy bežného typu a potom sa nedostáva do styku s posunkovým jazykom. Na viacero vecí o Posunkovej reči sme sa pýtali riaditeľa OZ – Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, Michala Heftyho, ktorý je nepočujúci a preto ho tlmočila Barbara Randušková.