O portáli

Rádio Košice vzniklo v magický dátum - 7. júla 2007.

Regionálnu jednotku na Slovensku možno charakterizovať ako informočno-hudobnú komerčnú rozhlasovú stanicu. Hudba má vo vysielaní prevahu, informácie vysokú prioritu. Hovorené slovo je sprostredkované moderátormi a redaktormi spravodajstva, ktorí denne prinášajú originálne vlastné témy, riadiac sa pritom novinárskym kódexom a objektivitou. 

Regionálnu jednotku na Slovensku, ktorá ponúka vždy aktuálne správy, kvalitnú hudbu, najpresnejší východoslovenský dopravný servis či moderované vysielanie, dnes môžete počúvať  na celom východe, a to na 11 frekvenciách: 

  • Košice mesto 91.7 MHz 
  • Košice okolie 106.9 MHz, 103.2 MHz Turňa
  • Prešov 90.4 MHz Prešov
  • Šariš: 90.8 MHz Sabinov – Lysá
  • Spiš 92.6 MHz Levoča – Uloža
  • Gemer 102.0 MHz Rožňava
  • Zemplín 97.0 MHz Strážske, 102.7 Michalovce a 91.0 MHz Trebišov
  • Tatry 91.7 MHz v Poprade 

Vďaka tomuto rozšíreniu pokrytia sa regionálna jednotka stala významným médiom na východe Slovenska, na ktorom oslovuje viac ako milión obyvateľov. K svojmu postaveniu na trhu bude aj naďalej pristupovať zodpovedne a napĺňať hlavnú myšlienku „Najbližšie k Vám – Rádio Košice." 


Jednu z najvýžnamnejších úloh, ktoré si Rádio Košice kladie za cieľ, je detailný, presný dopravný servis, aký vodičom na východe neponúkne žiadne celoplošné médium. Informácie pochádzajú priamo od vodičov, ktorí do rádia volajú dlhé roky, rovnako využívaná a dostupná je jedinečná dopravná aplikácia - vyvinutá práve pre Rádio Košice, ktorá uľahčuje spôsob pridávania informácií a ich presnosť.

Hlavným motívom  bolo vytvoriť informačný zdroj o dianí v Košiciach a jeho blízkom okolí. Väčšina jestvujúcich médií informuje iba o vybraných udalostiach na východe Slovenska a často veľmi povrchne. Metropola východu so všetkými svojimi špecifikami si zaslúži mať "svojho" informačného sprostredkovateľa. Ambíciou Rádia Košice je splniť túto úlohu, čo sa darí z roka na rok lepšie. 

Rádio Košice chce informovať, ale byť aj príjemným spoločníkom, či už pri práci alebo oddychu. Okrem hovoreného slova tento cieľ napĺňa hudba. Typ a orientácia hudobného žánru je "adult oriented radio" (AOR), kde sa žánrovo spájajú staršie hity s novinkami melodického rocku a popu "pre dospelých". Cieľom je osloviť hlavne aktívnu skupinu poslucháčov so záujmom o kultúrno-spoločenské dianie v meste. 

Od úplného začiatku (2007) má Rádio Košice samostatne fungujúcu spravodajskú redakciu ako neoddeliteľnú súčasť mozaiky, ktorú svojim vysielaním ponúka. Kolektív spravodajského oddelenia pripravuje každú hodinu v stručnej, ale dobre zrozumiteľnej forme prehľad udalostí s dôrazom na Košice a okolie, spracuváva významné regionálne, celoslovenské i svetové informácie z agentúrnych a vlastných zdrojov.