Reklama

 

Časové pásmo Reklamný spot
00:00 - 23:59 5,- € / 1 sekunda


 

CENNÍK PRODUKČNÝCH POPLATKOV  

Reklamný rozhovor
3 minútový vstup

700,- €

Reklamná súťaž
cena od klienta v minimálnej hodnote 30,- €

700,- €
Výroba reklamného spotu
do 30 sekúnd

od 150,- €
podľa náročnosti

Sponzorský odkaz, upútavka
10 sekúnd
150,- €
Výroba reklamného rozhovoru
180 sekúnd
150,- €
Kreatíva 100,- €
Umiestnenie v blokoch  + 50% k cenníkovej cene
Double branding

+ 20% za prvého klienta + 10% za každého dalšieho 

Sponzoring rubrík Vytvorenie ponuky na mieru
Bartrový obchod + 100% k základnej sadzbe
Politická reklama + 100% k základnej sadzbe
Ceny sú uvedené v € bez DPH. Cenník platný od 01.01.2019
Foto
Mapa pokrytia / Rádio Košice

PREČO ZVOLIŤ REKLAMU V RÁDIU ?

Rádio zasahuje v priemere 72% populácie* denne
Rádio je všade, aj keď si to neuvedomujeme, je príjemným spoločníkom počas celého dňa, v aute, pri práci alebo pri vykonávaní športových alebo oddychových aktivít. Reklama v rádiu výrazne ovplyvňuje nákupné rozhodnutie tesne pred nákupom, pretože zachytáva spotrebiteľov doma pred cestou na nákup, alebo počas nej v aute.

Dennú tlač číta v priemere 47% populácie* denne
Ľudia trávia s rádiom podstatnú časť dňa. Ráno vstávajú s rádiom, počúvajú ho v dopravných prostriedkoch, v zamestnaní, v nákupných strediskách, na záhrade, alebo si zapnú rádio kvôli konkrétnym reláciam. Celkovo trávia s rádiom viacej času ako s akýmkoľvek iným médiom.

Reklamu v tv sleduje v priemere 21% populácie* denne
Televízia ponúka desiatky programov, preto diváci predovšetkým v čase reklamných blokov prepínajú na iné televízne stanice. Práve reklama v rádiu nie je tak rušivým momentom vo vysielaní, a má silnú celkovú počúvanosť. Odpoveď závisí od reklamnej stratégie a cieľa kampane. Úroveň reach je dôležitá, ak chceme pokryť vybraný trhový segment reklamnou správou.

* populácia od 14 – 79 rokov