Téma 7.5. ZUŠ Jantárová oslávila 240. výročie

Témy & Rozhovory

Rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia v roku 1774 vydala Všeobecný školský poriadok, v rámci ktorého sa mala na školách vyučovať aj hudba. O desať rokov neskôr vznikla v Košiciach hudobná trieda a neskôr aj škola, na čele ktorej ako prvý stál Mathias Lechký. ZUŠ Jantárová tak tento rok oslavuje 240. výročie umeleckého školstva v Košiciach. Rozprávali sme sa preto so študentmi, učiteľmi aj s riaditeľom Jánom Samselym, ale aj s významnými osobnosťami, ktorí tu študovali či vyučovali mladé talenty, Editou Marenčinovou a Tomášom Okresom.

Foto