Téma 6.9. 400. výročie smrti košických mučeníkov

Témy & Rozhovory

Nielen Košická arcidiecéza, ale aj katolícka cirkev na Slovensku si tento rok pripomína 400. výročie smrti svätých košických mučeníkov, Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckeho. Arcidiecéza počas roka s mottom Obnoviť túžbu po vernosti zrealizovala viaceré aktivity. Zároveň dala vypracovať projekt zameraný na forenznú rekonštrukciu tvárí mučeníkov. O tejto téme sme sa rozprávali s košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, geodétom Jiřím Šindelářom a s antropologičkami Michaelou Dörnhöferovou a Silviou Bodorikovou.