Téma 6.6. Spaľovne na východe

Témy & Rozhovory

Na území Slovenska sa nachádza viacero druhov spaľovní. V jedných sa spaľuje napríklad nemocničný odpad, ďalšie sú väčšie a dokážu ročne spáliť až niekoľko ton odpadu. O tom, ako vplýva vytváranie nových spaľovní na naše životné prostredie, nám povedal viac hovorca Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Tomáš Ferenčák. O zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov, ktoré sa nachádza aj na území metropoly východu hovoril zo spoločnosti Kosit, Jozef Verbovský, no a vrátime sa aj k mesiacu marec, kedy sa pod Soroškou konal protest obyvateľov proti vzniku novej spaľovne na východe Slovenska.

Foto