Téma 31.10. Separovanie odpadu

Témy & Rozhovory

Od roku 2010 sú mestá a obce na Slovensku povinné separovať komunálny odpad. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad, ale za surovinu, ktorá môže znova vstúpiť do výrobného procesu. Šetrí sa tým množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie. Správne vyseparovaný odpad musí byť čistý, napríklad zbavený zvyškov potravín či sklo oddelené od kovov. O tejto téme sme sa rozprávali s Marekom Brinzíkom zo spoločnosti NATUR-PACK i Ministerstvom životného prostredia.