Téma 31.1. Slobodná demokratická škola

Témy & Rozhovory

Slobodná demokratická škola Košice ako jediná na Slovensku dostala povolenie od rezortu školstva na experimentálne overovanie slobodného demokratického vzdelávania, ktoré ponúka žiakom prvého až deviateho ročníka na domácom aj dennom štúdiu, rovnako aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Túto súkromnú základnú školu nám predstavil jej riaditeľ Juraj Mazák a pedagógovia Lenka Mazáková, Katarína Vasová a Dušan Cina.