Téma 29.11. Príbehy ocenených študentov DofE

Témy & Rozhovory

Desiatky študentov z východného Slovenska tento rok dosiahli bronzovú úroveň Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Svoje splnené ciele a neľahké úlohy nám predstavili maturantky Diana Kollárová a Michaela Olšavská. Rozhovory so šikovnými študentkami a ich silné príbehy ste si mohli vypočuť vo štvrtok po 10.00 hod.