Téma 29.10. Adopcie

Témy & Rozhovory

Láska, prijatie, pocit bezpečia, dôvera. Tak to sú zrejme najdôležitejšie faktory, ktoré rodina poskytuje deťom. Okrem iného potrebujú mať zabezpečené základné fyziologické potreby. Ak dieťa nepociťuje prijatie napr. hneď po pôrode, už to sa môže odraziť na jeho psychike aj v dospelosti. Deti, ktoré stratili svojich rodičov v budúcnosti môžu prežívať stres, traumu, nepochopenie, samotu, smútok či nedôveru. Takýmto deťom je však možné pomôcť prostredníctvom jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré špecificky upravuje zákon. Jednou z nich je aj adopcia, ktorej sa podrobne venujeme v téme.