Téma 27.9. Protipovodňové opatrenia

Témy & Rozhovory

Slovensko sa v protipovodňových plánoch spolieha predovšetkým na technické opatrenia ako budovanie hrádzí a vodných nádrží. Skúsenosti zo zahraničia ale ukazujú, že na znižovanie rizika záplav existujú aj menej nákladné a k prírode šetrnejšie riešenia – napríklad vytvoriť riekam viac priestoru. Či sú protipovodňové opatrenia na Slovensku, a najmä na východe, dostatočné, sme sa pýtali priamo Ministerstva životného prostredia, Slovenského vodoshopodárskeho podniku i samospráv v Košickom a Prešovskom kraji.

Foto