Téma 27.2. OZ Dobré srdce

Témy & Rozhovory

Občianske združenie Dobré srdce pomáha rodinám z celého východného Slovenska, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v zložitej životnej situácii. Jeho tri piliere – kampaňové zbierky, štipendijný program a mentoring predstavila predsedníčka OZ Adriana Čurajová a matka dvoch detí pani Renáta z Košíc priblížila svoj príbeh na ceste za lepším životom.

Foto