Téma 26.4. Migréna

Témy & Rozhovory

Migréna je tretím najčastejším ochorením, ktoré postihuje ľudí v strednom veku. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie patrí medzi 20 ochorení, ktoré ľudí obmedzujú a výrazne im znepríjemňujú život. Väčšinou sa o nej hovorí ako o ženskej chorobe. My sme sa o príznakoch migrény, možnostiach liečby aj o tom, ako veľmi vie ľuďom zasahovať do života rozprávali s prednostkou neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, prof. MUDr. Zuzanou Gdovinovou, CSc. a zakladateľkou pacientskej organizácie Migréna je choroba, Ing. Gabrielou Hurbanovou.

Foto