Téma 26.4. 150. výročie vzniku Východoslovenského múzea

Témy & Rozhovory

Navštívil ho ešte cisár František Jozef, prežilo bez ujmy rozpad Rakúsko-Uhorska i obidve svetové vojny. Verejnosti slúži dodnes, už dlhých 150 rokov. Okrúhle výročie oslavuje Východoslovenské múzeum v Košiciach. Pre návštevníkov preto prispôsobili aj program. Viac sa dozviete v téme, v ktorej sme sa rozprávali so zástupcom riaditeľa a vedúcim Historického odboru Východoslovenského múzea, Martinom Jarinkovičom.

Foto