Téma 26.11. Mládežnícki tréneri

Témy & Rozhovory

Bez dennodennej práce mládežníckeho trénera by nebol vybrúsený žiadny športový talent. Náročná, no pritom často podhodnocovaná práca nie je vecou peňazí, ale osobného vzťahu k deťom a športu. Zatiaľ čo v minulosti boli ulice plné športujúcich detí, dnes sa musia tréneri popasovať aj s "elektronickými" nástrahami modernej doby. O neľahkej práci s deťmi, ale aj s ich rodičmi, sme sa s mládežníckymi trénermi pozhovárali v Rádiu Košice v utorok po desiatej.