Téma 24.9. Komunitné kompostovanie

Témy & Rozhovory

Zvyšky zeleniny, ovocia, škrupín, ale aj tráva po jesennom upratovaní nemusia zaťažiť skládky a spaľovne. Práve naopak, môže sa z nich stať prírodné hnojivo. O tomto najstaršom druhu recyklovania sme sa rozprávali s autorom pilotného projektu komunitného kompostovania v Prešove Jánom Haluškom a s lektorkou environmentálnej výchovy Laurou Martinkovou.