Téma 23.5. Najmenej rozvinuté okresy na východe

Témy & Rozhovory

Východ našej krajiny ponúka mnoho krás a potenciálu. Napriek tomu sa tu nachádza väčšina najmenej rozvinutých okresov a život v regiónoch je v porovnaní so západným Slovenskom ekonomicky náročnejší. O nedostatkoch, ale aj riešeniach sme hovorili vo vysielaní Rádia Košice.

Foto