Téma 21.11. 60 rokov ZUŠ Kováčska

Témy & Rozhovory

60 rokov na scéne si tento rok pripomína Základná umelecká škola Kováčska 43 v Košiciach. Pri tejto príležitosti sme sa zhovárali s pánom riaditeľom Markom Bačom o tom, čo všetko má škola za sebou, ale aj pred sebou, aké sú deti dnes, prečo je dôležité umenie a samozrejme aj o tom, čo je to zač tá ZUŠ-ka Kováčska 