Téma 20.4. Oborínsky luh

Témy & Rozhovory

Majitelia vzácnych lužných lesov v obci Oborín, v okrese Michalovce, sa rozhodli namiesto ťažby Oborínsky luh ochrániť. Územie bolo začiatkom februára vyhlásené za prírodnú rezerváciu s najvyšším stupňom ochrany. O tom, prečo sa tak vlastníci rozhodli, aký to malo priebeh a o vzácnosti takejto prírody sme sa rozprávali so starostom Oborína Arpádom Csurim.

Foto