Téma 20.2. Školské obedy

Témy & Rozhovory

Ceny školských obedov išli koncom roka nahor až tak, že niektoré rodiny museli svoje deti odhlasovať. Pred pár týždňami však štát zaviedol obedy zadarmo. Výška financií pre jedálne ostáva, ale ich dotovanie bude odlišné. Respondentky Monika Beregszásziová, Beáta Ercegová a Beáta Lopušniaková hovoria o pohľade samosprávy i samotnej školskej jedálne na danú tému.

Foto