Téma 2.6. Alexandra Ivasenková - prieskum dopadu online výučby

Témy & Rozhovory

Alexandra Ivasenková je študentka druhého ročníka Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach. Ako všetci študenti, aj ona si musela zvyknúť na dištančnú formu výučby. Keďže sama pociťovala veľké zmeny v jej živote kvôli online výučbe, začala sa tejto téme venovať viac. Vo svojej SOČ sa zaoberala vplyvu online výučby na zdravie študentov, pričom sa rozhodla vytvoriť prieskum medzi rovesníkmi, v ktorom sa venovala dopadu online výučby na študentov. Aj o jeho výsledkoch nám porozprávala v rozhovore.

Foto