Téma 2.11. Celoplošné testovanie

Témy & Rozhovory

Najväčšia logistická akcia v našich dejinách. Aj takto by sa dalo definovať celoplošné testovanie na Slovensku. Dlhé rady, trpezliví ľudia, pracovití zdravotníci, dobrovoľníci či administratívni pracovníci. Akcia Spoločná zodpovednosť bola predovšetkým skúška, či sa Slovensko dokáže v tejto situácií zomknúť a spolupracovať nie ako jednotlivec, ale ako uvedomelá spoločnosť. Testovanie prebiehalo v sobotu a v nedeľu od 7:00 rána do 22:00 večera. Aké výsledky testovanie prinieslo a aký priebeh malo v Košiciach a v jednotlivých mestách sa dozviete z našej témy.

Foto