Téma 19.4. 130. výročie MHD v Košiciach

Témy & Rozhovory

Mestská hromadná doprava v Košiciach tento rok oslavuje 130. výročie svojho vzniku. O jej začiatkoch a dôležitých míľnikoch sme sa rozprávali s Danou Kušnírovou z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, generálnym riaditeľom DPMK Vladimírom Padyšákom, vedúcou referátu personalistiky Jozefínou Forišovou a ďalšími zamestnancami košického dopravného podniku.

Foto