Téma 16.6. Viktória Vargočková

Témy & Rozhovory

Viktória Vargočková učí na Základnej škole Krosnianska 2 v Košiciach. Počas dištančného vzdelávania natáčala pre žiakov videá, ktoré majú tisícky videní a rozšírili sa do ďalekého okolia. Jej nápady a aktivity ocenilo aj mesto Košice.

Foto