Téma 15.4. Filiálna terapia a terapia hrou

Témy & Rozhovory

Hra má v živote dieťaťa množstvo významov, pretože ho rozvíja po každej stránke. Dnešné deti však majú veľmi veľa problémov spojených napríklad s emóciami, ktoré buď nevedia ovládať, alebo ich potláčajú. Aj na to slúži terapia hrou, o ktorej nám povedala viac psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove – Mgr. Izolda Gladičová. S klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou PhDr. Evou Reichelovou, CSc. sme sa pozreli aj na jej domácu verziu, kde je terapeutom samotný rodič – teda filiálnu terapiu.

Návrat k téme po 14.00