Téma 14.3. Práca sociálnych pracovníkov

Témy & Rozhovory

Vedúca Charitného domu na Bosákovej ulici v Košiciach Soňa Hlaváčová, ktorá sa venuje ľuďom bez domova nám porozprávala o tom ako vníma svoju prácu. K zraniteľnej skupine ľudí patria napríklad aj prostitútky, s ktorými pracuje sociálna pracovníčka Lýdia Belohorská. Tá hovorila o tom, že je dôležité, aby sme sa k ním správali ako ľuďom a neodsudzovali ich. Lenka Popjaková z neziskovej organizácie Dorka nám porozprávala viac o práci s mladými dospelými či opustenými matkami.

Návrat k téme po 14.00