Téma 14.12. Ján Sabol jr. - profil

Témy & Rozhovory

Syn jazykovedca a profesora Jána Sabola pôsobí od roku 2008 na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ján Sabol mladší je okrem toho autorom viacerých dokumentárnych filmov, televíznych relácií a hraných žánrov. Jeho aktuálnym režijným počinom je film Casino.sk, v ktorom diváka vezie do prostredia kasín a hráčov pokeru. Známy režisér nám však porozprával aj o svojom detstve, filmových začiatkoch a tzv. „umeleckej schizofrénii“.

Návrat k téme po 14.00