Téma 13.12. Duševné zdravie a boj s depresiami u detí

Témy & Rozhovory

Aj keď sa už brány škôl otvorili a deti sa vzdelávajú online len v prípade karantény, predošlé vlny majú dopad na ich psychickú pohodu. Na jednej strane stoja učitelia, ktorí chápu dôsledky izolácie, no na žiakov mávajú väčšie nároky. Na druhej strane sú tu rodičia, ktorí sú zahltení prácou a obavami, čo ďalšia vlna ešte prinesie. Deti vnímajú tieto obavy, taktiež často strácajú pozornosť a niektoré sa nedokážu začleniť tak, ako kedysi. S týmito problémami sa stretáva psychologička Patrícia Vesel Ganoczyová a psychiatrička Terézia Rosenbergerová, ktoré pôsobia v UNLP v Košiciach.

Foto