Téma 13.11. Bezdomovectvo na Slovensku

Témy & Rozhovory

Pohľad na človeka žijúceho na ulici, v nás často vzbudzuje negatívne emócie. Týchto ľudí si totiž automaticky spájame so zlyhaním, neúspechom či odvrátenou stránkou života. Dôvody, prečo sa človek stane bezdomovcom, sú pritom rôzne. S OZ Vagus, samosprávami, dobrovoľníkmi i charitami, ale aj so samotnými ľuďmi bez domova sme sa rozprávali o tom, aké sú ich životné príbehy a ako im vie spoločnosť pomôcť.

Foto