Téma 12.5. Deti a astronómia

Témy & Rozhovory

Podľa štátneho vzdelávacieho programu astronómia nie je súčasťou rámcového obsahu vzdelávania, a to na druhom stupni základných škôl, na stredných školách a gymnáziách. Žiaci sa s vedou o vesmíre stretávajú iba na prírodovede v 4. ročníku na prvom stupni ZŠ. Prečo je to tak, ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami a čo by mali vedieť o vesmíre deti do 10 rokov nám porozprávala astronómka a pedagogička z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, Mária Csatáryová.