Téma 12.1. Úspechy košických vedcov

Témy & Rozhovory

Prírodné vedy nepatria k obľúbeným predmetom, ale niektorých z nás očarili natoľko, že sa im venujú celý život. Úspešní vedci pôsobia aj v Košiciach. Za svoju prácu získali viacero ocenení. Medzi nimi je aj Vladimír Zeleňák z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Tamás Csanádi z Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémii vied.