Téma 11.2. Etymológia slov

Témy & Rozhovory

Etymológia je plná neočakávaných prekvapení a fascinujúcich bizarností. V prvom rade je to však jazykovedná disciplína, ktorá skúma významy a pôvody slov, ale aj príbuzenské vzťahy medzi slovami. O tom ako vznikajú slová z jadra slovnej zásoby, aký je ich pôvod, ale aj o typických východoslovenských slovách sme sa rozprávali s vedúcou Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie FF UPJŠ v Košiciach docentkou Mariannou Sedlákovou a pedagogičkou Gymnázia M.R. Štefánika Ľubomírou Fedorkovou.