Téma 10.12. Smart Cities

Témy & Rozhovory

Vplyvom urbanizácie narastá v mestách počet obyvateľov. Optimalizácia technológii má prispieť k tomu, aby bol život v nich jednoduchší. Jedným s takýchto prvkom je koncept inteligentného mesta tzv. Smart City. O aplikovaní takýchto prvkov do metropol na východe Slovenska nám viac povedal odborník na túto tému, riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM pri TUKE v Košiciach, doc. Ing. František Jakab, PhD.

Návrat k téme po 14.00