Téma 6.4. Hmyz v domácnosti

Témy & Rozhovory

Hmyz je všade okolo nás. Aj tam, kde by sme ho možno ani nečakali... alebo nechceli. Je s nami doma, v posteli, koberci, kvetoch či na toalete. O koho najčastejšie ide a kde sa títo neželaní „spolubývajúci“ najčastejšie zdržiavajú povedia doc. Ľubomír Panigaj z Ústavu biologických a ekologických vied Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a prof. Zuzana Krumpálová z Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.