SOZA zverejnila Správu o slovenskom hudobnom priemysle

Infomix

Správu pripravoval od roku 2015 a spomínaná štúdia nadobudla finálnu podobu v marci 2019.

Širšie nominácie (longlisty) Ceny SOZA za rok 2018 zverejnil v stredu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA). Okrem ochrany duševného vlastníctva a podpory kreatívneho priemyslu to bola hlavná téma neformálneho stretnutia v Bratislave. SOZA tiež predložil Správu o slovenskom hudobnom priemysle. Pripravoval ju od roku 2015. Spomínaná štúdia nadobudla finálnu podobu v marci 2019.

eny SOZA 2018 majú šesť kategórií: skladateľ, textár, mladý autor, skladba, hudobný nosič a rádio s najvyšším podielom domácej tvorby. Užší výber SOZA zverejní v auguste a samotné ceny budú udelené v októbri. Okrem toho majú ceny aj takzvaný honorárny charakter a týkajú sa osobností a diel, ktoré v slovenskej populárnej hudbe rezonujú niekoľko desaťročí. Udeľujú sa aj in memoriam.

Foto
Ceny SOZA budú udelené v októbri / facebook.com/soza.oks

V rámci Správy o slovenskom hudobnom priemysle predseda Dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic podotkol, že súčasný daňový režim v SR je nepriaznivý pre kreatívne priemyselné odvetvia, ktoré sú náročné na prácu, najmä pre priemysel zaoberajúci sa živou hudbou. „Rozumnejšie nariadenie o DPH v súlade s praxou v západnej, severnej a južnej Európe by ponechalo v odvetví dostatočný čistý obrat na investovanie do nových produktov na ich vývoj," uviedol Jakabčic.

Zo Správy o slovenskom hudobnom priemysle ďalej vyplýva, že u nás sa ročne celkovo nahrá približne 5000 až 7000 nových skladieb, väčšinou vo vlastnej produkcii autorov, mimo nahrávacích spoločností. Pôvodná hudobná tvorba zaznamenala v porovnaní s obdobím spred piatich rokov 100-percentný nárast. „Umelecké diela a živá hudba majú najvyšší komponent pridanej hodnoty medzi slovenskými priemyselnými odvetviami, takže vysoká úroveň DPH predstavuje pre tento sektor najvyššiu záťaž. Z príjmu v hodnote 10.000 eur platia koncertní promotéri približne 5,5-krát vyššiu DPH ako výrobca automobilov," dodal Jakabčic.

 

V slovenskej populárnej hudbe zvyčajne okolo 90 percent nahrávok nie je nikdy ziskových a okolo desať percent nahrávok musí nahradiť všetky zvyšné investičné výdavky.

 

Zdroj: TASR