Rádio Košice expanduje do hlavného mesta

Infomix

Regionálna jednotka na Slovensku v pätnásty rok svojej existencie spustila 15. frekvenciu v Bratislave.

Rádio Košice spája východ so západom

15 rokov od svojho vzniku najpočúvanejšie regionálne rádio na Slovensku s radosťou oznamuje rozvysielanie 15. frekvencie! Stalo sa tak 22.2.2022 a hoci sú v tomto dátume takmer samé dvojky, tak regionálna jednotka vysielajúca z metropoly východu expanduje aj do hlavného mesta, kde si Rádio Košice naladíte na 90,1 MHz. „Vysielač je umiestnený v Krasňanoch v Mestskej časti Bratislava – Rača. Našim signálom pokryjeme MČ Staré mesto, Nové Mesto, Raču, Vajnory, Petržalku, Ružinov, ale aj MČ Vrakuňa a Podunajské Biskupice,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Rádia Košice Oto Tache.

Rádio Košice zároveň spúšťa rovnomennú aplikáciu, kde je možné vkladať dopravné informácie a udalosti jednotlivo pre Bratislavu a Košice, ale aj východ a Liptov. „Vstupom do Bratislavy sme pripravili dopravný servis pre bratislavské cesty. Zároveň v našom vysielaní ponúkneme spravodajské bloky zamerané na dianie v mestských častiach, v meste ako takom i kraji,“ doplnil Tache.

Foto

Informačný rádiomost

Regionálna jednotka chce svojou 15. frekvenciou znížiť regionálne rozdiely medzi východom a západom, no zároveň poukázať na prirodzenú rovnováhu, aby sme sa na celospoločenské dianie a napredovanie pozerali nielen zo západu na východ, ale aj opačne. „Našou ambíciou je bližšie zapojenie regiónov do celospoločenského diania a teda priblížiť regióny a ľudí, ktorí tam žijú. Týmto prirodzeným informačným rádiomostom oslovíme tiež poslucháčov z Východu či Liptova, ktorí pracujú v našom hlavnom meste,“ vysvetlil generálny riaditeľ Rádia Košice.

Ako Oto Tache na záver zdôraznil, že prioritou najpočúvanejšieho regionálneho rádia na Slovensku je zabezpečenie obsahovej rôznorodosti i pohľad na celospoločenské témy optikou regiónov a priamy dopad na ne.

Foto

15 rokov a 15 frekvencií

Rádio Košice si aktuálne môžete naladiť na týchto frekvenciách: Košice mesto 91.7 MHz, Košice okolie 106.9 MHz, Prešov 90.4 MHz, Trebišov 91.0 MHz, Michalovce 102.7 MHz, Rožňava 102.0 MHz,  Sabinov – Lysá 90,8 MHz, Strážske 97,0 MHz, Levoča 92.6 MHz, Poprad  91.7 MHz, Žarnov 103,2 MHz, 95.9 MHz Liptovský Mikuláš, v Tatranskej Štrbe na 93,2 MHz, na 89,5 MHz Spišská Nová Ves a už aj 90,1 MHz v Bratislave.

Rádio Košice vzniklo 7.7.2007 na košickej frekvencii 91.7 MHz. Aktuálne si ho možno naladiť takmer na celom východe i na Liptove. Technickým pokrytím i obsahom ide o jediné východoslovenské rádio, ktoré sa vo vysokej miere venuje regionálnemu spravodajstvu i publicistike na autorskej úrovni.