Minitéma 25.4. Mladí košickí judisti získali 19 medailí

Témy & Rozhovory

V sobotu 22. apríla 2023 sa v Prešove uskutočnilo 2. kolo turnaja Bushi judoka pre mladých judistov a judistky. V konkurencii 10 oddielov sa nestratili mládežníci z oddielu JUDO Košice. Naopak, získali neuveriteľných 19 cenných kovov. V poradí zúčastnených oddielov dosiahli najlepší výsledok.

Foto