Marcové knihy 31.03. Ján Gbúr

Knihy

Našim posledným tohtoročným hosťom, ktorý predstaví svoje knižné tipy, je človek, ktorý zasvätil svoj život práve literatúre. Prof. Ján Gbúr o knihách rád debatuje aj vo svojom voľnom čase, no venuje sa predovšetkým slovensko-českej literatúre 19. st., ktorá podľa neho ešte nie je dostatočne zhodnotená. Okrem svojej vedeckej praxe, vyučuje mladých ľudí na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Práve im sa chce prihovoriť svojím knižným tipom. Osloviť by ale mohol aj všetky umelecké duše.

Foto