Marcové knihy 30.03. Iveta Svitková

Knihy

Iveta Svitková - je učiteľkou na Spojenej škole Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. Dlhoročná folklóristka a fanúšička tradícií, najmä tých ukrajinských, ktorá už dlhé roky vkladá rovnakú vášeň do svojich žiakov a to najmä pomocou vyučovania predmetov hudobná výchova a ukrajinská literatúra. Keďže učí aj spomínanú literatúru, knihy sa stali neodmysliteľnou súčasťou jej každodenného života, no rozhodla sa nám porozprávať o tej najikonickejšej knihe ukrajinskej literatúry, ktorou je zbierka básní Kobzar od Tarasa Hryhorovyča Ševčenka.

Foto