Marcové knihy 28.03. Markéta Andričíková

Knihy

Markéta Andričíková je literárna vedkyňa a docentka na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Napriek tomu, že literatúre takpovediac zasvätila svoj život, na knihy si nájde čas aj mimo pracovného tempa. Ako sama hovorí, najradšej číta počas nedeľného poludnia, ktoré si čítanie knihy doslova žiada. Rada si prečíta psychologickú knihu či poviedkovú tvorbu so situačným humorom. Obľubuje však najmä príbehy pre deti a mládež, keďže sa im venuje aj vo svojej profesii. Aj dielo od Veroniky Šikulovej s názvom Pozor, bodkovaný pes!, spadá do tejto kategórie. Reč však bude aj o poviedkach.

Foto