Marcové knihy 27.03. Renáta Bzdilová

Knihy

O knihách, z ktorých vo svojom pracovnom ako i osobnom živote aktuálne čerpá inšpiráciu, nám dnes porozpráva politologička Renáta Bzdilová. Sama sa podieľa na tvorbe vedeckých a odborných publikácií, monografií, a článkov nie len v domácich ale i zahraničných zborníkoch. K čítaniu má blízky vzťah už od detstva, a ten trvá dodnes..