Marcové knihy 27.03. Oľga Orosová

Knihy

Na knihy sa dnes pozrieme očami Oľgy Orosovej. Je dekankou Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na ktorej pôsobí od jej vzniku. Ako povedala, siaha najmä po knihách, po ktorých sa dokáže hlbšie zamyslieť. Aké to sú, to nám dnes prezradí.