Marcové knihy 27.03. Dana Rosová a Tomáš Valkovský

Knihy

Do svojej knižnice nás dnes vezmú dve osobnosti: najprv doktorka Dana Rosová - profesionálne sa venuje prevencii sociálno-patologických javov, sociálno-psychologickým výcvikom, poradenstvu deťom, mládeži i rodinám. Je autorkou rôznych odborných publikácií a edukatívnych programov a zdôrazňuje dôležitosť spoločného čítania s deťmi od najútlejšieho veku. S obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Jej knižný výber je určený akejkoľvek vekovej kategórii, najmä preto, že ide o klasiku medzi knihami.

Foto
Foto