Marcové knihy 26.03. Zuzana Takáčová Petrilová

Knihy

Knihy nás sprevádzajú odmalička vrátane rokov strávených v školských laviciach. Učitelia sa snažia o to, aby sa z ich žiakov stali úspešní a dobrí ľudia. Jednou z nich je aj Zuzana Takáčová Petrilová, ktorá učí dejepis a občiansku náuku na Základnej škole Bukovecká 17 v Košiciach. K tomu, aby sa u žiakov formovala osobnosť a rozvíjali komunikačné schopnosti, prispievajú aj knihy, ktoré sú pre učiteľov neodmysliteľnou súčasťou života.