Marcové knihy 14.03. Maroš Melichárek

Knihy

Našim dnešným čitateľom je historik na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Maroš Melichárek. Vyštudoval všeobecné dejiny na Prešovskej univerzite a mrzí ho, že v dnešnej dobe majú ľudia málo času na čítanie. Ku knihe, ktorú by odporučil každému sa dostal ešte za mlada.

Foto