Marcové knihy 01.03. Erika Palágyiová

Knihy

Je tu marec a ten v Rádiu Košice znamená len jedno – že počas celého mesiaca nazrieme do desiatok knižníc a vy sa k nám môžete pridať. Väčšina z nás prechádza rôznymi životnými obdobiami a ku knihám máme rôzny vzťah. Ani u zástupkyne riaditeľky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach – Eriky Palágyiovej to nebolo inak...

Foto