Dopravný servis 23.06. - 15:40

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii RÁDIO KOŠICE, je voľne dostupný v GooglePlay a App Store. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

-

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

- KE: križovatka Štúrova - Moyzesova, čiastočne blokované najmä zo smeru od Rastislavovej na Moyzesovu

 

Aktuálne zdržanie:

- KE: Slanecká

- PO: Šváby, Sekčov a Sabinovská

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE: práce na Čermeľskej ceste

- KE: na Svätoplukovej od Pošty 2 k Železničnej nemocnici

- KE okolie: z Hanisky smerom do Šace, vyfrézovaná cesta

- KE okolie: Bohdanovce smer Rákoš, riadia to semafory

- KE okolie: v Malej Ide smer Šemša práce, 2 semafory, ďalšia dvojica semaforov medzi Rudníkom a Nováčanmi, aj zdržanie.

- KE okolie: priechod cez Herlianske sedlo na Banské je uzavretý pre havarijný stav mosta.

- KE okolie: od Buzice smer Mokrance uzavretý most, obchádzka vedie cez Čečejovce.

- KE okolie: medzi obcami Háj a Hačava prebieha oprava cesty. Práce by mali byť ukončené do júla tohto roka, prebiehajú vždy v jednom jazdnom pruhu.

- KE okolie: Jasov - časť Počkaj, rekonštrukcia mosta, doprava riadená semaformi.

- KE okolie: práce so semaforom pred obcou Štós, opatrne

- okres PO: v Malom Šariši na hlavnom ťahu práce, dopravu riadi semafor

- okres SNV: Medzi obcami Rudňany a Poráč rekonštrukcia vozovky. Premávka je riadená dočasným dopravným značením a svetelnou signalizáciou.

 

Radary:

- KE: na Moldavskej pred kruhovým objazdom smerom do mesta

- KE: výjazd z mesta za mostami Palackého

- KE: na Watsonovej smer Amfiteáter

- KE: na Toryskej pri Galérii

- KE okolie: v Zdobe pred mostom smer Byster

- KE okolie: v Košických Olšanoch od Košíc

- okres MI: pred Močaranmi do Michaloviec

- okres TV: Trhovište smer Michalovce

 

Hliadky:

- KE: Americká trieda, Magnezitárska, pri Hornbachu obojsmerne, Kostolianska, Komenského smer z centra

- KE: zjazd z Furče, pred odbočkou na Prešov

- KE: na Pereši, smer mesto

- KE: za Košickou Novou Vsou na Michalovce, pri autobazári

- KE: začiatok Šace, smer Košice

- KE okolie: medzi Ludvíkovým dvorom a Haniskou, pri malej pumpe

- KE okolie: v Bohdanovciach

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE: prebieha rekonštrukcia Slaneckej cesty. Stavebné práce sú realizované v celej dĺžke ulice medzi MÚK Kapustníky a križovatkou s ulicou Meteorovou. Cesta II/552 bude v celom rekonštruovanom úseku Nižné Kapustníky – Meteorová /dĺžka 2.450 m/ prejazdná v dvoch jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m – toto až na nevyhnutné výnimky bude platiť počas celej doby rekonštrukcie. Sledujte prenosné značenia. V celej dĺžke sú vypnuté semafory, je tam jeden prenosný semafor, rešpektujte ho a pozor na chodcov.

- KE okolie: začala sa prvá etapa rekonštrukcie cesty druhej triedy z Košíc po štátnu hranicu s Ukrajinou. Prvá etapa zahŕňa časť od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto

- KE okolie: rekonštrukcia mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník, sledujte značenie.

- GL okolie: na ceste z Jakloviec do Margecian, práce, premávku riadi semafor.

- PO okolie: rekonštrukčné práce na úseku cesty Demjata-Raslavice. Semafor riadi premávku.

- PO: obmedzený jeden pruh na moste na ulici Pod Hrádkom, v mestskej časti Solivar z dôvodu zlého technického stavu.

- PO: prebieha rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý je úplne uzavretý. V najbližších križovatkách došlo k zmene dopravného značenia. V križovatkách Škultétyho – Masarykova – Kuzmányho a Škultétyho – Budovateľská sa v tejto súvislosti zmenili aj signálne plány.
Zmeny sa pre rekonštrukciu dotknú liniek mestskej hromadnej dopravy, počas uzávery nebude premávať trolejbusová linka číslo 38 a na linkách číslo 2, 5 a 7 dôjde k úpravám trás. Linka číslo 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka číslo 3. Práce potrvajú približne osem mesiacov.

- SB: cesta zo SB na Červenú Vodu je do konca augusta pre práce uzavretá.

- okres TV: most cez rieku Ondava pri obci Sirník na ceste II/552 je úplne uzavretý, a to až do konca roka. Dôvodom je zhoršovanie stavebno-technického stavu mostného objektu.

- okres TV: Sečovce: Široká ulica je pre dopravu uzavretá z dôvodu komplexnej rekonštrukcie tamojšieho mosta. Uzávera úseku je plánovaná do konca septembra 2022. Uzavretá cesta spája ulicu Dargovských hrdinov s ulicou SNP. Obchádzkové trasy sú vedené po ceste prvej triedy I/19 a ďalej po ceste III/3653.

- okres SO: Most v obci Záhor museli uzavrieť pre zlý technický stav. Práce by mali byť ukončené do októbra tohto roku.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- SV: práce na moste pod Starinou, v smere od Stakčína, riadi to semafor  

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice

- SNV: POZOR! V Spišskej Novej Vsi na ul. Starosaskej sa prepadol chodníkový most pre chodcov a cyklistov. Došlo tam k úprave dopravnej situácie na moste v smere od sídliska Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov. Sledujte značenie a obchádzkovú trasu.