25.10. Nemlčme

Témy & Rozhovory

Divadlo Na Peróne sa v niektorých predstaveniach venuje vážnejším spoločenským témam. Udalosti z 12.10.2022 v Bratislave nenechali chladnou ani kultúrnu obec.

Foto