Dopravný servis 30.06. - 17.20

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii KOŠICE ONLINE, je voľne dostupný v GooglePlay a AppStore. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

- KORONAVÍRUS: od 5.6.2020 od 08.00 hod. došlo k zrušeniu vykonávania hraničných kontrol na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom, Rakúskou republikou a Českou republikou. Tieto hranice môžu prekračovať všetky osoby bez obmedzenia kdekoľvek, teda tak na hraničných priechodoch, ako aj mimo hraničných priechodov (tzv. zelenej hranici).

- občania SR môžu ísť na 48 hodín mimo územia SR na územie týchto štátov: Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Nemecko, Švajčiarsko. Upozorňujeme na fakt, že každá krajina má vlastné pravidlá vstupu pre cudzincov, ktoré si pred vycestovaním overte na stránke www.mzv.sk

- POZOR zmena v doprave: Znižuje sa maximálna povolená rýchlosť zo 130 km/h na 90 km/h mimo obce a z 90 km/h na 50 km/h v obci, pokiaľ nie je dopravnou značkou určená iná rýchlosť. Dávajte si pozor na rýchlosť aj v úsekoch Košice - Šaca a Košice Budimír obojsmerne. Viac v reportáži TV KOŠICE.SK

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

 

Aktuálne obmedzenia:   

- KE: práce na Moyzesovej pri Dome umenia, na Rastislavovej znížená rýchlosť na 30

- KE: Tajovského - Timonova, rozkopávka.

- KE: pri OC Galéria v ľavých pruhoch obojsmerne obmedzenia a práce. 

- KE: zmeny značenia v okolí Drevného trhu, sledujte značenie!!! 

- KE: na Bajzovej pri autobusovej stanici stavebné práce, znížená rýchlosť a jazdí sa v protismere.

- KE: uzavretá Grešáková ulica do pondelka (6. júla 2020) Prebieha rekonštrukcia horúco-vodného potrubia, obchádzková trasa vedie po okolitých uliciach - Mojmírova, Timonova, Štúrova a bude vyznačená prenosným dopravným značením.

- GL okolie: v Jaklovciach pri kaštieli smer Folkmár cestárske obmedzenie 

- SNV okolie: z Krompách na Spišské Vlachy, riadená premávka.

- SNV okolie: medzi Odorínom a Jamníkom výkopové práce.

- PO: pri výjazde z Partizánskej na Masarykovu ulicu v Prešove opätovne platí dočasný zákaz odbočenia vľavo.

- PO: V Prešove komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice. Stavba sa bude realizovať v troch pracovných úsekoch. I. pracovný úsek bude mať dve fázy. V prvej z nich sa bude realizovať západná strana Jarkovej ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po vjazd k Penziónu Hradby (725 m). V druhej fáze sa bude realizovať východná strana v tom istom úseku. V II. pracovnom úseku príde na rad časť od vjazdu k Penziónu Hradby až po križovatku s  ulicou Hlavná (55 m). Časť Jarkovej ulice od križovatky s Weberovou ulicou po Hotel Beliér (112 m) bude zrekonštruovaná ako posledná, v rámci III. pracovného úseku taktiež v dvoch fázach, až po tom, čo budú ukončené obmedzenia dopravy týkajúce sa výstavby OC Forum. Úplná uzávierka bude trvať približne 6 týždňov. Počas samotnej rekonštrukcie budú parkovacie miesta po celej dĺžke Jarkovej ulice zrušené.

- PO: rekonštrukcia Vranovskej ulice, rátajte s obmedzeniami. Zákaz ľavého odbočenia z Vranovskej ulice na ulicu Na Tablách v Prešove je zrušený. 

- PO okolie: medzi obcou Lipníky (okres Prešov) a Hanušovcami nad Topľou (okres Vranov nad Topľou) stavebné práce na rekonštrukcii tejto cesty, na tomto úseku až štyri svetelné signalizácie a riadená premávka. Práce aj na moste medzi Podlipníkmi a Hanušovcami n/T.

- PO - BJ: cesta PO-BJ rekonštrukčné práce na ceste, na mostoch, riadená premávka semaforom, rátajte so zdržaním 

- PP: Vysoké Tatry oprava cesty a riadená premávka.

 

Radary:

- KE okolie: Ďurďošík v smere na Bidovce 

- KE okolie: Haniska smer Seňa 

 

Hliadky:

- KE: Šebastovce vjazd od Košíc 

- KE okolie: Bohdanovce na rázcestí smer Košice 

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE: Trieda KVP, práce pod mostom, 30 km/h. Práce aj pri Slovnaftke a pozor na chodcov, aktuálne aj práce na "ostrovčeku"

- KE: Čermeľská cesta - rekonštrukcia mosta v smere na Bankov: čiastočná uzávierka na tejto ceste II/547 až do 3.8.2020. Zmena organizácie dopravy, od KE smer Margecany a SNV prejazdné cez odstavnú plochu vpravo, smer Bankov sa riaďte podľa prenosnej svetelnej signalizácie. Vo všeobecnosti zvýšte opatrnosť v tomto úseku.

- KE okolie: na Folkmárskom kopci pri Gregorovom prameni riadená premávka.

- KE okolie: Pred Ružínskym mostom v smere na KE čiastočné obmedenie 

- TV okolie: zo Sečoviec na Zbehňov obmedzenie kvôli stavebným prácam. 

PO: Na Škultétyho ulici platí zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá. Dôvodom je nepriaznivý technický stav frekventovaného mosta nad železničnou traťou. Nákladná doprava je  odklonená po obchádzkovej trase cez Masarykovu alebo cez Kuzmányho ulicu. (Obmedzenie sa týka nákladných vozidiel nad 3,5 tony, ktoré majú zakázaný prejazd cez miestnu komunikáciu v úseku od križovatky s ulicami Masarykova a Kuzmányho po križovatku s Budovateľskou ulicou.)

- PO:  do ukončenia uzávierky (30.06.2020) došlo k dočasnému zákazu odbočenia z Partizánskej ulice vľavo na Masarykovu ulicu.

- PO: uzavreté sú časti prešovských ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova a Biskupa Gojdiča. Dôvodom je kompletná rekonštrukcia ciest a chodníkov v okolí budúceho OC Forum. Uzávierka potrvá do 30. júna 2020. Štefánikova ulica je uzavretá od križovatky s ulicami Grešova - Masarykova - Hlavná po križovatku s Hviezdoslavou ulicou (vrátane). Hviezdoslavova ulica od križovatky so Štefánikovou ulicou (vrátane) po začiatok Okružnej ulice pri zastávke MHD a Ulica Biskupa Gojdiča bude uzavretá v úseku od Hlavnej ulice po Jarkovú ulicu. Ulice Okružná, Janka Borodáča a neuzavreté úseky ulíc Štefánikova, Hviezdoslavova budú dočasne zaslepené. Zároveň bude jednosmerný úsek Hviezdoslavovej ulice dočasne obojsmerný.

- SB: zo Sabinova práce na moste, smer Ražňany.

- LE:  zosuv svahu na ceste Levoča – Závada. Je to vyznačené, opatrne, lebo zosuv svahu poškodil časť cestného telesa cesty III. triedy.

- KK:  Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice