Dopravný servis 24.11. - 19:40

DOPRAVNÝ SERVIS RÁDIA KOŠICE AJ VO VAŠOM MOBILE:

Stiahnite si aplikáciu, vďaka ktorej budete detailne a presne vedieť o všetkom, čo sa deje na východoslovenských cestách. NOVÝ DOPRAVNÝ SERVIS nájdete aj v aplikácii RÁDIO KOŠICE, je voľne dostupný v GooglePlay a App Store. Kliknite si na sekciu DOPRAVNÝ SERVIS, pridajte fotku, video a informácie priamo z miesta.ac

 

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA NA CESTÁCH:

- Na cestách prebieha dopravno-bezpečnostná akcia Sito. Potrvá do konca mesiaca. Cieľom je znížiť počet dopravných nehôd a ich následkov na živote a zdraví. Policajti sa počas akcie zamerajú predovšetkým na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu. Ich pozornosti však neuniknú ani rýchla jazda, zákaz používania mobilu počas jazdy či ďalšie povinnosti účastníkov cestnej premávky

- SHMÚ: od 23:00 výstraha 1. stupňa pred poľadovicou pre celý východ a Liptov

 

DOPRAVNÉ NEHODY:

- KE: Trolejbusová

 

Aktuálne zdržanie:

-

 

Aktuálne obmedzenia:

- KE: Jantárová, pri križovatke s Krivou, smer centrum, rozkopávka pri zastávke, prejazdný len ľavý pruh

- PP: smer Teplica prebieha oprava mosta, semafor, striedavá premávka

 

Radary:

-

 

Hliadky:

- PO: Petrovianska, pri Fiate, smer mesto

 

Dlhodobé obmedzenia:

- KE: prebieha súvislá oprava cesty a jej priľahlých chodníkov na Masarykovej ulici

- KE: v Šaci cestári naďalej pracujú v hlavnej križovatke

- KE: z Komenského na Slovenskej Jednoty sa nedá odbočiť, rozkopávka

- KE: od Milosrdenstva jednosmerka na Turgenevovú, z Ostrovského tam neodbočíte, práce.

- KE: Obrancov mieru je dočasne jednosmerná, odbočiť tam je možné iba z Komenského, momentálne rozkopané a ťažko prejazdné, radšej sa úseku vyhnite.

- KE: kompletná rekonštrukcia cesty na Triede KVP, blokovaný pravý pruh, je tam aj znížená rýchlosť

- KE: prebieha rekonštrukcia Slaneckej cesty. Stavebné práce sú realizované v celej dĺžke ulice medzi MÚK Kapustníky a križovatkou s ulicou Meteorovou. Cesta II/552 bude v celom rekonštruovanom úseku Nižné Kapustníky – Meteorová /dĺžka 2.450 m/ prejazdná v dvoch jazdných pruhoch min. šírky 2,75 m – toto až na nevyhnutné výnimky bude platiť počas celej doby rekonštrukcie. Sledujte prenosné značenia. V celej dĺžke sú vypnuté semafory, je tam jeden prenosný semafor, rešpektujte ho a pozor na chodcov.

- KE okolie: začala sa prvá etapa rekonštrukcie cesty druhej triedy z Košíc po štátnu hranicu s Ukrajinou. Prvá etapa zahŕňa časť od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto

- KE okolie: od Buzice smer Mokrance uzavretý most, obchádzka vedie cez Čečejovce

- PO: Cesta na Sekčovskej ulici v Prešove, v časti nad podchodom, prejde kompletnou rekonštrukciou. Hlavná cesta na ulici je čiastočne uzavretá a prejazdný je len jeden jazdný pruh. Zároveň dochádza k dočasnej výluke trolejbusovej dopravy na celej ulici a k úprave trasy linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Doprava je vedená striedavo približne v polovici profilu vozovky. Práce potrvajú do konca novembra 2022.

- PO: prebieha rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý je úplne uzavretý. V najbližších križovatkách došlo k zmene dopravného značenia. V križovatkách Škultétyho – Masarykova – Kuzmányho a Škultétyho – Budovateľská sa v tejto súvislosti zmenili aj signálne plány.
Zmeny sa pre rekonštrukciu dotknú liniek mestskej hromadnej dopravy, počas uzávery nebude premávať trolejbusová linka číslo 38 a na linkách číslo 2, 5 a 7 dôjde k úpravám trás. Linka číslo 2 bude obsluhovaná autobusom a vznikne aj náhradná autobusová linka číslo 3. Práce potrvajú približne osem mesiacov.

- okres TV: most cez rieku Ondava pri obci Sirník na ceste II/552 je úplne uzavretý, a to až do konca roka. Dôvodom je zhoršovanie stavebno-technického stavu mostného objektu.

- MI: obmedzenia na Stráňanskom moste cez rieku Laborec v Michalovciach. Most je pre vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony úplne neprejazdný, výnimkou sú autobusy.

- VT: na vjazde do Kučína od N. Hrabovca vyfrézovaný úsek, označený na poslednú chvíľu, nestihnete pribrzdiť

- KK: Otvorený dočasný most cez rieku Poprad. Autá v smere od Popradu sú smerované cez pôvodný most, v smere od Spišskej Belej slúži provizórny most. Nový vjazd na parkovisko ku Lidlu je zo Slavkovskej ulice